Kołki walcowe

Kołki walcowe

PN 89/M 85021
ISO 2338
DIN 7