Klauzule Informacyjne

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów realizacji procesu rekrutacji/nawiązania współpracy.

http://normazet.com.pl/firma/kariera-w-normazet/

 1. Administratorem podanych przez Państwa danych w zakresie – imię i nazwisko, email, telefon, danych znajdujących się na pliku CV w postaci załącznika jest  NORMAZET Sp. z o.o. Sp. k ul. Graniczna 113, 54-530 Wrocław, Polska.

 

 1. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do pracownika koordynującego przestrzeganie ochrony danych osobowych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z  przebiegiem procesu rekrutacji/nawiązania współpracy.
 3. Podanie przez Państwa danych identyfikacyjnych, kontaktowych, o wykształceniu i przebiegu kariery jest obowiązkowe (dane zawarte w art. 22 (1) Kodeksu Pracy); podanie pozostałych danych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem Państwa zatrudnienia/ współpracy.
 4. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie Państwa zgody.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych sa upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora danych, przeprowadzający proces rekrutacji.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania rekrutacji, nie dłużej niż przez 6 miesięcy, licząc od wpłynięcia podania.
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. W celu wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych bądź zgłoszenia żądania usunięcia danych pozyskanych w toku rekrutacji należy zwracać się kierując wiadomość na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych do celów realizacji procesu zatrudnienia.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (ADO) ujawnionych w niniejszym kwestionariuszu jak i danych ujawnionych w innych dokumentach pracowniczych oraz w całym okresie zatrudnienia jest NORMAZET Sp. z o.o. Sp. k ul. Graniczna 113, 54-530 Wrocław, Polska.

 

Przestrzeganie zasad ochrony danych w NORMAZET Sp. z o.o. Sp. k  nadzoruje Pełnomocnik ds. SZJ.

 

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów zatrudnienia na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą)

– art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wypełnienie obowiązku prawnego w związku z art. 22¹ ust. 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika).

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres zatrudnienia oraz dla celów archiwizacyjnych przez okres 50 lat od dnia ustania stosunku pracy.

 

Mogą być one udostępniane ZUS, Urzędom Skarbowym, podmiotom świadczącym usługi medycyny pracy, podmiotom upoważnionym do odbioru tych danych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi  NORMAZET zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

Przetwarzane dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia.

 

W przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy.

 

KONTRAHENCI/PRACOWNICY KONTRAHENTA

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NORMAZET Sp. z o.o. Sp. k  Mamy swoją siedzibę ul. Graniczna 113, 54-530 Wrocław, Polska.

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, aby:

 • zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki,
 • wykonywać rozliczenia finansowe.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie:

 • umowa, którą zawrzemy z Panią/Panem,
 • art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres wymagany przepisami prawa.

 

Nikomu nie udostępniamy Pani/Pana danych bez Pani/Pana wyraźnej zgody.

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

 

Możemy przekazywać Pani/Pana dane wyłącznie trzem grupom:

 • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 • podmiotom przetwarzającym którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych np. osobom zajmującym się̨ obsługą informatyczną,
 • innym odbiorcom danych – np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podwykonawcom.

 

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych można kierować do pracownika koordynującego przestrzeganie ochrony danych osobowych pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/UPODO.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Przyjmuję do wiadomości iż mam prawo wglądu, zmiany lub żądania usunięcia moich danych zgodnie z polityką prywatności. Polityka prywatności i cookies