Własności mechaniczne śrub i wkrętów dociskowych

W tabeli przedstawione zostały właściwości mechaniczne wkrętów oraz śrub dociskowych. W zależności od klasy posiadają zróżnicowaną twardość.

 

Właściwości mechaniczne Klasy właściwości mechanicznych
14H 22H 33H 45H
Twardość HV min. 140 220 330 450
max. 290 300 440 560
HB F=30D min. 133 209 314 428
max. 276 285 418 532
HRB min. 75 95
max. 105
HRC min. 33 45
max. 30 44 53
Twardość powierzchni HV0,3 max. 320 450 580