Kołki sprężyste gładkie

Kołki sprężyste gładkie

PN 89/M 85023
ISO 8752
DIN 1481