Nakrętki stopy gąsienicy z gwintem drobnozwojnym

PN
ISO
DIN