Śruby z łbem młoteczkowym

Śruby z łbem młoteczkowym mają zastosowanie do budowy maszyn oraz blokowania połączeń profilowych specjalnego przeznaczenia.

PN 75/M 82424 82418
ISO
DIN 186, 188