Śruby z łbem stożkowym z podsadzeniem (lemieszowe)

Śruby z łbem stożkowym z podsadzeniem (lemieszowe, płużne) mają zastosowanie w mocowaniu elementów maszyn i konstrukcji stalowych (montaż elementów stalowych i blach).

87/M 82402
ISO
DIN 605