Podkładki do śrub z ciężkimi tulejami zaciskowymi

PN
ISO
DIN 7349