Podkładki kuliste

Podkładki kuliste mają zastosowanie do mocowania elementów o nierównoległych powierzchniach.

PN 78/M 82026
ISO
DIN 6319 C