Podkładki stożkowe

Podkładki stożkowe mają zastosowanie do mocowania elementów o nierównoległych powierzchniach.

PN 78/M 82028
ISO
DIN 6319 D